Schronisko Gdynia

Schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu

Ul. Jana z Kolna 28
81-354 Gdynia
tel. – 782 961 969

Schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu mieści się w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 28 (za halą targową w Gdyni). Zatrudniamy średni personel medyczny tj. pielęgniarkę, opiekunów sanitariuszy i terapeutę uzależnień.

Schronisko świadczy następujące usługi:
– zapewnienie schronienia i bezpieczeństwa osobom bezdomnym,
– odwszawianie osób bezdomnych,
– korzystanie z prysznica,
– wydawanie jednego gorącego posiłku dziennie + dożywianie osób chorych nieposiadających dochodu (śniadanie i kolacja),
– gorące napoje na życzenie,
– utylizacja zawszawionej odzieży,
– wymiana odzieży,
– terapia uzależnień,
– motywacja do podjęcia leczenia w stacjonarnych ośrodkach terapii uzależnień,
– opieka pielęgniarska, Obejmujemy opieką poszpitalną osoby bezdomne. W naszym schronisku osoby bezdomne mogą kontynuować leczenie pod opieką doświadczonego personelu medycznego.

W w/w placówce prowadzona jest terapia motywująca osoby bezdomne uzależnione od alkoholu do podjęcia dalszego leczenia w stacjonarnych, pozamiejskich ośrodkach terapii uzależnień, z którymi Stowarzyszenie ściśle współpracuje. Dotyczy to osób kwalifikujących się do podjęcia terapii w w/w ośrodkach.