Aktualności

Remont Schroniska dla osób bezdomnych w Wielu

  Od sierpnia do grudnia 2023 r. na terenie Schroniska dla bezdomnych w Wielu trwały prace remontowe współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu: Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. MODUŁ III: INFRASTRUKTURA Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Działania: 1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych, 2) adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych.

Read More

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

    Informujemy, iż Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu: Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. MODUŁ III: INFRASTRUKTURA Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Działania: 1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych, 2) adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych. Projekt zakłada dostosowanie warunków lokalowych do wymogów standardów wynikających z rozporządzenia MPRiPS z dn. 27 kwietnia 2018…

Read More

Żywnościowy SOS – Fundacja Biedronki

Nasza stowarzyszenie, jako jedno z 80, zakwalifikowało się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Fundacja Biedronki w czasach wysokiej inflacji i wojny w Ukrainie pomaga organizacjom charytatywnym. Otrzymaliśmy od niej e-Kod o wartości 48 000 zł, za który możemy kupić żywność i inne produkty pierwszej potrzeby takie jak np. środki czystości na zaspokojenie potrzeb naszych podopiecznych w prowadzonych przez nas placówkach. Wartość całego programu Fundacji Biedronki przekracza 5 mln zł. To dla nas ogromne wsparcie, za które serdecznie dziękujemy!  …

Read More

Kontynuujemy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020  – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania…

Read More