Przekaż 1%

JAK MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

W zeznaniu podatkowym podajemy numer wpisu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni do Krajowego Rejestru Sądowego tj. KRS: 0000693861 oraz kwotę 1 % należnego podatku , którą chcemy przekazać dla OPP.

Kwota nie może jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Odpis możemy przekazać tylko organizacji, która ma status organizacji pożytku publicznego i znajduje się na liście ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 grudnia 2008 r.(MONITOR POLSKI nr.96 poz.827 )

Podatnik ma prawo przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego w korekcie zeznania podatkowego.

KROK 1 – WYPEŁNIJ PIT I OBLICZ 1% PODATKU

PIT 28 w formularzu pozycji:
– 126 wpisujemy nr KRS danej organizacji: 0000693861;
– 127 wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 106
– 128 prosimy wpisać: „ChSD Gdynia”
– 129 można wrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 127.

PIT 36 w formularzu pozycji:
– 305 wpisujemy nr KRS danej organizacji: 0000693861 ;
– 306 wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 188
– 307 prosimy wpisać: „ChSD Gdynia”
– 308 można wrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 306.

PIT 36L w formularzu pozycji:
– 105 wpisujemy nr KRS danej organizacji: 0000693861 ;
– 106 wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 55
– 107 prosimy wpisać: „ChSD Gdynia”
– 108 można wrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 106.

PIT 37 w formularzu pozycji:
– 124 wpisujemy nr KRS danej organizacji: 0000693861 ;
– 125 wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 120
– 126 prosimy wpisać: „ChSD Gdynia”
– 127 można wrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125.

PIT 38 w formularzu pozycji:
– 58 wpisujemy nr KRS danej organizacji: 0000693861 ;
– 59 wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 35
– 60 prosimy wpisać: „CHSD Gdynia”
– 61 można wrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 59.

PIT 39 w formularzu pozycji:
– 51 wpisujemy nr KRS danej organizacji: 0000693861 ;
– 52 wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 30
– 53 prosimy wpisać: „ChSD Gdynia”
– 54 można wrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 52.

KROK 2 – ZŁÓŻ ZEZNANIE

Wypełnione zeznanie złóż do dnia 30 kwietnia każdego roku w Urzędzie Skarbowym.