Bez kategorii

Plan działań towarzyszących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Dożywianie osób bezdomnych, przebywających w prowadzonych przez nasze stowarzyszenie schroniskach dla osób bezdomnych w Gdyni i Wielu poprzez przekazywanie paczek żywnościowych– łącznie 160 osób. Udzielanie schronienia wraz z wyżywieniem i pracą socjalną osobom bezdomnym, podopiecznym ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego. Praca socjalna prowadzona jest we współpracy z pracownikami socjalnymi odpowiednich OPS, mająca m.in. na celu pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych, aktywizacji społecznej i zawodowej, motywowanie do pojęcia leczenia, terapii, udziału w kursach, szkoleniach i innych formach doskonalenia.…

Read More

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania…

Read More

Wstępne,  planowane na rok 2022r  sposoby pomocy osobom bezdomnym w naszych placówkach.

Schronisko rozdaje i nadal będzie rozdawać swoim podopiecznym paczki żywnościowe jakie otrzymuje przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie  W dniu 20.02 2021r. w Schronisku dla Osób bezdomnych w Gdyni na ul. Jana z Kona 28 odbyły się szkolenia w ramach programu POPŻ 2020, które organizował Bank Żywności w Tczewie. Tematem szkoleń było : – ekonomia, – dietetyka, – sposoby niemarnowania żywności, – warsztaty kulinarne Zajęcia odbyły się w formie online/stacjonarnie w których uczestniczyło 10 osób.  Udział w szkoleniu był…

Read More