Dożywianie osób bezdomnych, przebywających w prowadzonych przez nasze stowarzyszenie schroniskach dla osób bezdomnych w Gdyni i Wielu poprzez przekazywanie paczek żywnościowych– łącznie 160 osób.

Udzielanie schronienia wraz z wyżywieniem i pracą socjalną osobom bezdomnym, podopiecznym ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego. Praca socjalna prowadzona jest we współpracy z pracownikami socjalnymi odpowiednich OPS, mająca m.in. na celu pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych, aktywizacji społecznej i zawodowej, motywowanie do pojęcia leczenia, terapii, udziału w kursach, szkoleniach i innych formach doskonalenia. Osoby korzystające z pomocy, w miarę możliwości, będą włączane w pomoc przy transporcie, wyładunku i sporządzaniu paczek żywnościowych.

Prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie aktywności społecznej i samodzielności życiowej tj.

  1. warsztaty kulinarne – umiejętność sporządzania posiłków z wykorzystaniem pozyskanej żywności,
  2. trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
  3. trening gospodarowania własnym budżetem,
  4. edukacja nt. niemarnowania żywności,
  5. edukacja nt. zdrowego odżywiania
  6. udzielanie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w placówce
  7. motywowanie do podjęcia terapii, wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej
  8. wsparcie osób bezdomnych w unormowaniu ich sytuacji rodzinnej

Informowanie ośrodków pomocy społecznej o prowadzonych działaniach i przekazywanie informacji, które będą umieszczane na stronach internetowych OPSów.