Bez kategorii

Szkolenia w ramach programu POPŻ 2020

W dniu 26.02 2021r. w W Schronisku dla Osób Bezdomnych przy ul. Jana z Kolna 28 w Gdyni odbyły się szkolenia w ramach programu POPŻ 2020, które organizował Bank Żywności w Tczewie. Tematami szkoleń były: – ekonomia – 2 szkolenia po 10 osób –  dietetyka  – 2 szkolenia po 10 osób – niemarnowanie żywności – 2 szkolenia po 10 osób – kulinarne – 2 szkolenia po 10 osób Zajęcia odbyły się stacjonarnie. Udział w szkoleniu był bezpłatny. oświadczenie szkolenia (1)

Czytaj więcej...

Realizacja POPŻ Podprogram 2019 w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego…

Czytaj więcej...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania…

Czytaj więcej...
© Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni 2017.
SEO PARTNER