Schronisko Wiele

Schronisko dla osób bezdomnych,
ul. Derdowskiego 32A,
83-441 Wiele.
kierownik placówki tel. 607 446 100
tel/fax (58) 686 52 32