W dn. 02-04 grudnia 2012 r. 65 wolontariuszy naszego Stowarzyszenia dyżurowało w trójmiejskich supermarketach, wręczając ulotki i przyjmując dary w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności. To już szósta zbiórka żywności, w której wzięliśmy udział we współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie. W zbiórkach tych łącznie ok. 300 wolontariuszy zebrało ponad 8,5 ton żywności. W tegorocznej Świątecznej Zbiórce Żywności zebraliśmy przede wszystkim produkty o długim terminie przydatności do spożycia np. cukier, mąka, olej, konserwy, słodycze itp. łącznie 1 953,01 kg. To i dużo, ale też jednocześnie mało, bo potrzebujących jest bardzo wielu. Część darów trafi do rodzin w trudnej sytuacji materialnej z okolic Kielna oraz Trójmiasta, pozostała część do placówek, prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Gdynia tj. schronisk dla osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu.

Paczki żywnościowe w okresie przedświątecznym przyniosły wiele radości. To nie tylko pomoc materialna, lecz także gest życzliwości i wsparcia bezinteresownie okazany osobom w potrzebie, który wzrusza, rozgrzewa serce.

Wszystkim zaangażowanym w tę akcję, zarówno ofiarodawcom jak i wolontariuszom serdecznie dziękuję.

Katarzyna Palmowska
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza