Docieplenie budynku i wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej

Adaptacja poddasza

Remont pomieszczenia sanitarnego

Remont WC

Od sierpnia do grudnia 2023 r. na terenie Schroniska dla bezdomnych w Wielu trwały prace remontowe współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu:

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Działania:

1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych,

2) adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych.